Období roku 2022

Úprava dopravního řešení u křižovatky u Jejkovské brány

Jejkovská brána

V rámci revitalizace Karlova nám. dojde k úpravě křižovatek ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka, Soukenická a Jejkovská brána. Stavbou došlo k úpravám chodníků a přechodů pro chodce v rozsahu zpevněných ploch.

Cena bez DPH: 2 486 377 Kč
více info

Prostranství před ZŠ Kpt. Jaroše

Prostranství před ZŠ Kpt. Jaroše

Projekt byl řešen z participativního rozpočtu. Došlo k obnově stávajícího prostranství před základní školou, byly odstraněny betonové truhlíky, terén byl předlážděn a znovu vydlážděn. Nově byly vysazeny 2 stromy platanu javorovitého a kolem nich je doplněna kruhová lavička.

Cena bez DPH: 612 759 Kč
více info

Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek

Hrádek

První etapa revitalizace parku zahrnuje zejména sadové úpravy, obnovu páteřní cesty alejí s mlatovými cestami pro pěší, nový mobiliář a zřízení workoutu v lesoparku. V cestě byly uloženy chráničky pro budoucí montáž veřejného osvětlení, podél cest byly instalovány lavičky. Součástí sadových úprav je kácení neperspektivních stromů, dosadba nových, zdravotní a bezpečností řez stromů v aleji, založení travnatých a lučních ploch. V rámci druhé etapy byl v západní části parku vysazen ovocný sad a doplněn mobiliář.

Cena bez DPH: 8 906 115 Kč
více info

Plošné opravy místních komunikací

Plošné opravy komunikací 2022

Jedná se o komplexní výměnu povrchů silnic v ulicích Demlova, Kateřiny z Valdštejna a Husova, Benešova a A. Kratochvíla, Revoluční a část ulice Spojenců, Březinova. Opravy budou probíhat v jarních měsících, vždy v režimu vyfrézování starého asfaltu – za provozu, následné úpravy (kanály, obrubníky) – za provozu, víkendové položení asfaltu – za uzavírky. V uplynulých třech letech takto město nechalo komplexně vyměnit povrchy v ulicích: B. Václavka, Brněnská, Chelčického, Křižíkova, Řípovská, Cyrilometodějská, Velkomeziříčská, Smila Osovského, Samešova a Soukopova, Znojemská a Spojovací (krajské), M. Majerové, Táborská, Jungmannova a Slavická cesta.

Cena bez DPH: 9 220 641 Kč
více info

Bronzová socha T. G. Masaryka

Socha T. G. Masaryka

Zhotovení autorského uměleckého díla - hliněného modelu sochy, bronzového odlitku, patinace a doprava na místo.

Cena bez DPH: 800 000 Kč
více info

Rekonstrukce Karlova nám.

Rekonstrukce Karlova náměstí

Rekonstrukce centrálního třebíčského náměstí probíhá od konce roku 2020, termín dokončení je v září 2022. Zahrnuje výměnu veškerých sítí (kanalizace, vodovody, plynovody, elektrické a optické kabely, teplovod a další) včetně přípojek ke všem domům, nové povrchy (chodníky, komunikace, centrální plocha, parkoviště), podzemní kontejnery na tříděný odpad, retenční podzemní nádrž na dešťovou vodu, dva nové vodní prvky, autobusové zastávky, sloupy veřejného osvětlení, mobiliář, více zeleně.

Cena bez DPH: 112 937 987 Kč
více info