Křižovatka se SSZ ul. Kosmákova - Hrotovická

Semafory, křižovatka Hrotovická x Kosmákova

Na křižovatce ul. Kosmákova x Hrotovická bylo instalováno nové světelně signalizační zařízení a dále rekonstrukce a rozšíření stávajícího VO, úprava chodníků.

Cena bez DPH
5 426 012 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel ELEKTRO - Ing. Klíma s.r.o.
Čtvrť Horka-Domky
Termín zahájení 15.10.2020
Termín dokončení 30.11.2020
tisknout