Revitalizace Nerudovy ulice

Nerudova ulice

Celková rekonstrukce ulic Nerudova, Úvoz, Mrštíkova. V rámci akce budou vybudovány nové inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, plynovod, elektrické rozvody a veřejné osvětlení, komunikace, parkovací stání, chodníky, sadové úpravy.

Cena bez DPH
23 907 788 Kč
Zadavatel Město Třebíč
Zhotovitel KLEE s. r. o.
Čtvrť Horka - Domky
Termín zahájení I. etapa 03.04.2023, II. etapa 01.03.2024
Termín dokončení I. etapa 15.11.2023, II. etapa 15.11.2024
tisknout