Stavební úpravy zámecké ledárny a zámeckého příkopu

Ledárna

Za účelem zpřístupnění zámecké ledárny a zámeckého příkopu návštěvníkům byly provedeny stavební úpravy spočívající ve vybudování mlatové cesty, která propojí stávající cestu pro pěší s prostory zámeckého příkopu propojovacím krčkem kolem stávajícího torza hradeb. Cesta byla propojena i na stávající mostek a následně prodloužena až k zámecké ledárně. Součástí stavby byla úprava vedení veřejného osvětlení, stavební úpravy hradeb, vybudování opěrných stěn a sadové úpravy.

Cena bez DPH
5 151 566 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel TOMIreko, s. r. o.
Čtvrť Podklášteří
Termín zahájení 16.05.2016
Termín dokončení 30.09.2016
tisknout