Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova

Podchod pod silnicí I/23

Vznikl podchod pro pěší a cyklisty, který v dané lokalitě překonává silnici I. třídy I/23.

Cena bez DPH
11 165 401 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel M SILNICE a. s.
Čtvrť Stařečka
Termín zahájení 01.04.2018
Termín dokončení 31.10.2018
tisknout