Chodník v ul. Znojemská a výstavba kanalizace

Chodník v ul. Znojemská a výstavba kanalizace

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/360 v úseku Třebíč - Střítež v délce cca 900 m od okružní křižovatky v Třebíči po křižovatku se silnicí II/36063 v obci Střítež včetně úpravy této křižovatky a přechodového úseku navazujícího na původní komunikaci (v délce cca 70 m). V rámci rekonstrukce silnice II/360 byla provedena výstavba chodníku a kanalizace v ulici Znojemská.

Cena bez DPH
2 351 215 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel ALPINE Bau CZ a.s.
Čtvrť Horka - Domky
Termín zahájení 01.05.2018
Termín dokončení 31.10.2019
tisknout