Zateplení a VZT MŠ Bartuškova

MŠ Bartuškova

Součástí realizace předmětu je i vybudování nové splaškové kanalizace v obci Sokolí a výstavba samostatné čistírny odpadních vod typu SBR, ze které budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu řeky Jihlavy.

Cena bez DPH
2 061 324 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel MSV vzduchotechnika, spol. s r. o., TOMIreko, s. r. o.
Čtvrť Borovina
Termín zahájení 02.07.2018
Termín dokončení 28.08.2018
tisknout