Přestupní terminál Třebíč

Hlavním cílem výstavby terminálu bylo zlepšení dopravní obslužnosti města ve vazbě na širší okolí, zlepšení úrovně a kvality veřejné dopravy nejen ve městě, ale také v regionu. Přestupní terminál bezprostředně navazující na vlakové nádraží zajišťuje přestup na linky meziměstské autobusové dopravy i na linky městské hromadné dopravy. Prostřednictvím 9 nových autobusových zastávek umožňuje napojení vlakových spojů na 31 stěžejních linek meziměstské dopravy a 3 linek MAD. Dále terminál zajišťuje celkem 52 parkovacích míst typu park&ride, 5 míst pro kiss&ride, 13 míst pro bike&ride  a dalších 55 parkovacích míst, která umožní, aby terminál nabídl komplexní možnosti přestupu v rámci systému nejen hromadné, ale i individuální dopravy.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši cca 80 mil. , z toho dotace činila  cca 45 mil. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy - terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy P+R. Číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/31.01366.

Termín realizace stavby: 04/2014 – 06/2015.

tisknout