Zkvalitnění a rozšíření služeb kempu v Poušově, Třebíč

Hlavním cílem investiční akce bylo zkvalitnění služeb v kempu v Poušově. Projekt zahrnoval vybudování novostavby recepce a novostavby provozní budovy se sociálním zařízením, vybudování venkovní kanalizace a čističky odpadních vod, rozšíření přístřešku bufetu, vybudování plochy pro karavany, terénní úpravy a opravy stávajících objektů.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 8 409 255 Kč z toho dotace činila 400 000 Kč na parkovací plochy v areálu kempu – Fond Vysočiny. Grantový program: Rozvoj mikroregionů 2006 č. 001/02/2006/ŘvGP139.

Termín realizace stavby: 09/2006 – 06/2007.

tisknout