Plošné vysprávky místních komunikací na rok 2019

Plošné opravy komunikací 2019

 Jednalo se o plošné vysprávky vozovek spočívající ve výměně dožilého asfaltového koberce.

Cena bez DPH
2 700 000 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel KLEE s. r. o.
Čtvrť Třebíč
Termín zahájení 09.04.2019
Termín dokončení 30.11.2019
tisknout