Rekonstrukce schodiště ul. Františka Hrubína - Vodovodní rybník

V roce 2011 byla provedena rekonstrukce původního schodiště vedoucího z ulice Františka Hrubína k Vodovodnímu rybníku. Současně se schodištěm bylo vybudováno i nové zábradlí. Tato stavba je důležitou součástí komunikace spojující sídliště Hájek s Týnským údolím a centrem města. Původní schodiště bylo vybudováno v akci ,,Z“ a nesplňovalo technické požadavky norem.

Schodiště bylo uhrazeno výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování schodiště činily 998 400 Kč.

tisknout