Revitalizace ulice Dvorského

Ulice Dvorského

Celková rekonstrukce ulice, včetně výměny kanalizace, vodovodu i s domovními přípojkami. Součástí je nové veřejné osvětlení, komunikace, chodníky a zelené plochy. Z dopravní koncepce, zpracované v roce 2021, je veřejností odsouhlasená změna dopravního řešení a to zjednosměrnění ulice.

Cena bez DPH
11 134 696 Kč
Zadavatel Město Třebíč
Zhotovitel SOBOS CZ spol. s. r. o.
Čtvrť Borovina
Termín zahájení 19.06.2023
Termín dokončení 30.09.2024
tisknout