Most Poušov

Most Poušov

Součástí akce byla demolice mostku přes náhon a výstavba nového mostku včetně přilehlých chodníků a komunikací.

Cena bez DPH
9 697 686 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel M SILNICE a. s.
Čtvrť Poušov
Termín zahájení 01.04.2018
Termín dokončení 30.09.2018
tisknout