Regenerace sídliště - ulice Čeloudova

Čeloudova

Na Čeloudově ulici byly prováděny práce zahrnující rekonstrukci vozovky, chodníků a zpevněných ploch, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků pro komunální a separovaný odpad, sadové úpravy a mobiliář.

Cena bez DPH
6 366 468 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť Horka-Domky
Termín zahájení 01.07.2016
Termín dokončení 30.11.2016
tisknout