Prostranství před ZŠ Kpt. Jaroše

Prostranství před ZŠ Kpt. Jaroše

Projekt byl řešen z participativního rozpočtu. Došlo k obnově stávajícího prostranství před základní školou, byly odstraněny betonové truhlíky, terén byl předlážděn a znovu vydlážděn. Nově byly vysazeny 2 stromy platanu javorovitého a kolem nich je doplněna kruhová lavička.

Cena bez DPH
612 759 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel Agumont, s.r.o.
Čtvrť Nové Dvory
Termín zahájení 22.11.2021
Termín dokončení 31.03.2022
tisknout