Regenerace panelového sídliště Třebíč - Borovina, Za Rybníkem, et. D (3. etapa)

Stavební práce se týkaly regenerace panelového sídliště v Třebíči, Borovina - Za Rybníkem. Byla provedena rekonstrukce vozovek, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy, mobiliář.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 16 057 652 Kč, z toho dotace činila 4 000 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Program 117D51200 Podpora regenerace panelových sídlišť. Číslo projektu 117D512003432.

Termín realizace stavby: 09/2012 – 11/2013.

tisknout