TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI

U ZŠ Třebíč, Horka-Domky, byla postavena nová tělocvična a rekonstruována stávající tělocvična.  Obě tělocvičny byly propojeny. Tělocvična je v průběhu dne využívána žáky při hodinách tělesné výchovy a dalších aktivitách a ve večerních hodinách je k dispozici občanům města.

Tento projekt TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 44 je spolufinancován Evropskou unií. Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 61 243 977 Kč, z toho dotace činila 29 264 529 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00705.

Termín realizace stavby: 07/2010 – 05/2011.

tisknout