Výstavba chodníku ul. Velkomeziříčská

Velkomeziříčská - chodník

Jednalo se o výstavbu zcela nového chodníku od křižovatky ul. Samešova s Velkomeziříčskou, až po odbočku s ul. Novodvorská. Dále se jedná se o výstavbu zcela nového chodníku od autobusové zastávky na ul. Velkomeziříčská až po křižovatku s ul. Samešova. V ose chodníku byla také položena nová dešťová kanalizace a vyřešeny bezbariérové prvky.

Cena bez DPH
3 183 599 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel TOMIreko, s. r. o., KLEE s. r. o.
Čtvrť Nové Město
Termín zahájení 14.10.2019
Termín dokončení 07.05.2020
tisknout