Vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Týnská, Třebíč

V rámci stavby byly vybudovány sportoviště s umělými povrchy – atletický ovál, víceúčelové hřiště na malou kopanou, volejbal, košíkovou a na tenis. Současně bylo vybudováno hřiště na beachvolejbal.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši  6 264 546 Kč, z toho dotace činila 4 126 070 Kč z  Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/01.00290.

Termín realizace stavby: 07/2008 – 09/2008.

tisknout