Zateplení DPS Myslbekova

DPS Myslbekova

Na domě s pečovatelskou službou byly prováděny stavební úpravy. Ty zahrnovaly zateplení fasády, rekonstrukci balkonů, klempířské práce, úpravu dešťových svodů a hromosvodu, úpravu soklu a okapů.

Cena bez DPH
2 069 662 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel TOMIreko, s. r. o.
Čtvrť Nové Dvory
Termín zahájení 16.05.2016
Termín dokončení 18.07.2016
tisknout