Revitalizace ulic Čeloudova, Hartmannova, II. etapa

Čeloudova a Hartmannova

Druhá etapa revitalizace ulic Čeloudova a Hartmannova spočívá v rekonstrukci komunikací, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, objektů pro komunální odpad a dále v realizaci sadových úprav a městského mobiliáře.

Cena bez DPH
8 665 433 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť Horka-Domky
Termín zahájení 03.07.2017
Termín dokončení 31.10.2017
tisknout