Technická infrastruktura obytné lokality Na Kopcích

Na Kopcích

Předmětem akce bylo vybudování technické infrastruktury pro plánovanou novou lokalitu rodinných a bytových domů (11 rodinných domů, 5 bytových domů). V rámci technické infrastruktury bylo realizováno vybudování veřejného osvětlení, vozovek a chodníků, vodovodu a kanalizace.

Cena bez DPH
14 816 408 Kč
Zadavatel město Třebíč, VODOVODY A KANALIZACE
Zhotovitel KLEE s. r. o.
Čtvrť Nové Město
Termín zahájení 01.08.2016
Termín dokončení 15.12.2016
tisknout