Infrastruktura prům. zóna Rafaelova

Rafaelova

Dopravní a technická infrastruktura průmyslové zóny SEVER při ul. Rafaelova. Stavbou je řešena příprava území umožňující následnou výstavbu areálů výrobních aktivit. Součástí bylo vybudování komunikací, dešťové kanalizace, STL plynovodu, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Cena bez DPH
26 984 808 Kč
Zadavatel město Třebíč, VODOVODY A KANALIZACE
Zhotovitel SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť Nové Město
Termín zahájení 04.03.2019
Termín dokončení 29.11.2019
tisknout