Komunitní centrum MORAVIA

Moravia

Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení k setkávání členů společenské komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality (město Třebíč a bezprostředně přilehlé okolí – bývalého okresu Třebíč).

Cena bez DPH
55 193 578 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel TOMIreko, s. r. o., Jaromír Mareš
Čtvrť Horka-Domky
Termín zahájení 14.05.2018
Termín dokončení 15.12.2019
tisknout