Zasíťování pozemků ul. Vltavínská

Za Poliklinikou

Předmětem byla výstavba dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě za účelem výstavby 40 nových rodinných domů. Jedná se o výstavbu komunikací, chodníků, parkovacích a zpevněných ploch, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, elektro VN a NN, veřejného osvětlení, STL plynovodu a sadových úprav.

Cena bez DPH
13 986 110 Kč
Zadavatel město Třebíč, VODOVODY A KANALIZACE
Zhotovitel Hrušecká stavební spol. s r. o.
Čtvrť Horka-Domky
Termín zahájení 23.09.2019
Termín dokončení 06.12.2020
tisknout