Regenerace sídliště - ulice Františka Hrubína, etapa B3

Fr. Hrubína

Předmětem stavby byla regenerace veřejných prostranství panelového sídliště na ulici Františka Hrubína. Stavba zahrnovala rekonstrukci vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy a mobiliář, vše v jihovýchodní části ulice. Stavba navazovala na již realizované etapy regenerace sídliště.

Cena bez DPH
2 357 312 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť Nové Dvory
Termín zahájení 15.06.2016
Termín dokončení 31.08.2016
tisknout