Zateplení a VZT MŠ Obránců Míru

MŠ Obránců Míru

Řeší se celkové zateplení objektu MŠ. Zateplení fasády bude z kontaktního zateplovacího systému ETICS s izolantem EPS, zateplení ploché střechy bylo provedeno izolantem EPS včetně nové kotvené střešní krytiny. Dále byly provedeny úpravy klempířských prvků, výměna zábradlí a výměna hromosvodu. Byla provedena demolice nevyužívaného komína a byla odbourána stávající terasa u onkologie. V objektu MŠ byla nainstalována nová vzduchotechnika s rekuperací včetně rozvodu vzduchotechnického potrubí.

Cena bez DPH
7 401 414 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel Petr Lupoměch, MSV vzduchotechnika, spol. s r. o.
Čtvrť Nové Dvory
Termín zahájení 01.04.2019
Termín dokončení 30.08.2019
tisknout