Plošné vysprávky místních komunikací na rok 2021

Plošné opravy komunikací 2021

 Jednalo se o plošné vysprávky vozovek spočívající ve výměně dožilého asfaltového koberce. Opravená byla ulice M. Majerové celá a navazující úsek ulice Jelínkova a dále účelová komunikace na Slavice (cyklostezka)

Cena bez DPH
7 477 920 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel STRABAG a.s.
Čtvrť Třebíč
Termín zahájení 01.04.2021
Termín dokončení 30.11.2021
tisknout