Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek

Hrádek

První etapa revitalizace parku zahrnuje zejména sadové úpravy, obnovu páteřní cesty alejí s mlatovými cestami pro pěší, nový mobiliář a zřízení workoutu v lesoparku. V cestě byly uloženy chráničky pro budoucí montáž veřejného osvětlení, podél cest byly instalovány lavičky. Součástí sadových úprav je kácení neperspektivních stromů, dosadba nových, zdravotní a bezpečností řez stromů v aleji, založení travnatých a lučních ploch. V rámci druhé etapy byl v západní části parku vysazen ovocný sad a doplněn mobiliář.

Cena bez DPH
8 906 115 Kč
Zadavatel město Třebíč
Zhotovitel KAVYL, spol. s r. o., Jindřich Bednář
Čtvrť Podklášteří
Termín zahájení 01.03.2021
Termín dokončení 30.04.2022
tisknout