Období roku 2020

Cena bez DPH: 321 500 Kč
více info

Výstavba chodníku ul. Velkomeziříčská

Velkomeziříčská - chodník

Jednalo se o výstavbu zcela nového chodníku od křižovatky ul. Samešova s Velkomeziříčskou, až po odbočku s ul. Novodvorská. Dále se jedná se o výstavbu zcela nového chodníku od autobusové zastávky na ul. Velkomeziříčská až po křižovatku s ul. Samešova. V ose chodníku byla také položena nová dešťová kanalizace a vyřešeny bezbariérové prvky.

Cena bez DPH: 3 183 599 Kč
více info

Oprava místních komunikací

Komunikace Račerovice

Oprava místní komunikace.

Cena bez DPH: 2 273 570 Kč
více info

Odbahnění návesního rybníka

Rybník v Ptáčově

Odbahnění návesního rybníka.

Cena bez DPH: 939 772 Kč
více info

Vegetační úpravy vybraných kruhových objezdů v Třebíči

Rekonstrukce kruhových objezdů ve městě

Cílem bylo sjednocení kruhových objezdů. Kruhy jsou členěny pomocí kamenných nebo betonových linií zastupující kružbu na pole, která jsou osázená nebo oseta rostlinami zastupující výplně. V centru byl navržen řezaný kámen, na sídlištích a v okrajových částech betonové desky či lomový kámen. Jednalo se o kruhové objezdy na ul. Táborská, Míčova, Samešova, Velkomeziříčská, Václavské nám. a ul. Znojemská

Cena bez DPH: 1 828 741 Kč
více info

Oprava a odbahnění návesního rybníka

Rybník v Pocoucově

Oprava a odbahnění návesního rybníka.

Cena bez DPH: 1 236 988 Kč
více info

MŠ na ul. Palackého

MŠ Palackého

Zateplení budovy MŠ na ul. Palackého.

Cena bez DPH: 3 008 734 Kč
více info

Oprava podlahy kuchyně v centrální jídelně

Centrální jídelna

Oprava podlahového souvrství, dlažeb, obkladů a vnitřních instalací.

Cena bez DPH: 2 336 225 Kč
více info

Vybudování sportovního okruhu Zámiš - Bažantnice

Okruh Zámiš - Bažantnice

Asfaltový okruh měří 3,5 kilometru, šířka je 3 metry. Součástí okruhu jsou tři parkoviště pro celkem 25 aut a také dvě odpočívky, kde jsou stoly, lavice, stojany pro kola, odpadkové koše a informační tabule.

Cena bez DPH: 15 574 172 Kč
více info

Víceúčelové hřiště na ul. Novodvorská

Hřiště na ul. Novodvorská

Realizací došlo k úpravě stávající nevyužité plochy, kde byl vytvořen prostor pro trávení volného času a možnost sportovního vyžití. Terén byl upraven, svahy zpevněny menšími opěrnými stěnami, na kterých jsou osazeny lavičky. Jsou zde intalovány fitness prvky a workoutová sestava. Akce byla řešena v rámci participativního rozpočtu.

Cena bez DPH: 981 900 Kč
více info

Odvlhčení a oprava střechy zadní synagogy a penzionu na ul. Subakova 43/3 v Třebíči, Zámostí

Zadní Synagoga

Výměna střešní krytiny a odvlhčení stavby.

Cena bez DPH: 3 709 859 Kč
více info

Plošné vysprávky místních komunikací na rok 2020

Plošné opravy komunikací 2020

Jedná se o komplexní výměnu povrchů silnic ve zmiňovaných ulicích.

Cena bez DPH: 7 952 375 Kč
více info

Křižovatka se SSZ ul. Kosmákova - Hrotovická

Semafory, křižovatka Hrotovická x Kosmákova

Na křižovatce ul. Kosmákova x Hrotovická bylo instalováno nové světelně signalizační zařízení a dále rekonstrukce a rozšíření stávajícího VO, úprava chodníků.

Cena bez DPH: 5 426 012 Kč
více info

Zasíťování pozemků ul. Vltavínská

Za Poliklinikou

Předmětem byla výstavba dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě za účelem výstavby 40 nových rodinných domů. Jedná se o výstavbu komunikací, chodníků, parkovacích a zpevněných ploch, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, elektro VN a NN, veřejného osvětlení, STL plynovodu a sadových úprav.

Cena bez DPH: 13 986 110 Kč
více info

Vybudování multifunkčního areálu Na Hvězdě s venkovním kluzištěm

Kluziště

Chlazená ledová plocha má rozměry 20 x 40 metrů a lze ji provozovat do venkovní teploty až + 10 °C. Bruslení je rozděleno do časových bloků. Mezi jednotlivými bloky probíhá úprava ledu. Mimo veřejné bruslení si můžete plochu pronajmout třeba na hokej, nebo jen pro soukromé bruslení.

Cena bez DPH: 14 007 108 Kč
více info