Období roku 2018

Nové WC Karlovo nám.

WC Karlovo nám.

Objekt veřejného WC je umístěn ve dvorním traktu domu č. p. 28/22 na Karlově náměstí v Třebíči. Objekt nahrazuje stávající podzemní veřejné WC, které bylo umístěno ve středu Karlova náměstí a bylo v kolizi s projektem revitalizace Karlova náměstí.

Cena bez DPH: 3 806 972 Kč
více info

Zateplení MŠ na ul. Lidická

MŠ Lidická

Řeší se celkové zateplení objektu MŠ. Zateplení fasády bude z kontaktního zateplovacího systému ETICS s izolantem EPS a minerální vatou, včetně zateplení ploché střechy. Instalováno bylo řízené větrání s rekuperací odpadního tepla.

Cena bez DPH: 2 414 981 Kč
více info

Rekonstrukce ul. Horova

Horova

Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, vybudování nové komunikace, přeložka telekomunikačních kabelů.

Cena bez DPH: 10 150 098 Kč
více info

Zateplení a VZT MŠ Bartuškova

MŠ Bartuškova

Součástí realizace předmětu je i vybudování nové splaškové kanalizace v obci Sokolí a výstavba samostatné čistírny odpadních vod typu SBR, ze které budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu řeky Jihlavy.

Cena bez DPH: 2 061 324 Kč
více info

Zateplení a VZT MŠ U Obůrky

MŠ U Obůrky

Řeší se celkové zateplení objektu MŠ. Zateplení fasády bylo provedeno z kontaktního zateplovacího systému ETICS s izolantem EPS a minerální vatou, včetně zateplení ploché střechy. Bylo instalováno řízené větrání s rekuperací odpadního tepla.

Cena bez DPH: 2 872 486 Kč
více info

Oprava místních komunikací v místních částech

Oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací.

Cena bez DPH: 845 429 Kč
více info

Výměna oken Fórum – 1. a 2. Etapa

Fórum

Předmětem prací byla výměna veškerých výplní otvorů v obvodovém plášti. Předmětem prací druhé etapy byla výměna veškerých výplní otvorů v obvodovém plášti budovy „A“ (budova ZUŠ). Nová okna jsou plastová, zasklena izolačním trojsklem. Prosklené stěny, vchodové vstupní dvoukřídlové dveře a prosklené stěny ve spojovacím krčku s budovou „B“ jsou provedeny jako rámová konstrukce z hliníku a zaskleny izolačním trojsklem. Byla provedena výměna klempířských prvků.

Cena bez DPH: 7 427 259 Kč
více info

Most Poušov

Most Poušov

Součástí akce byla demolice mostku přes náhon a výstavba nového mostku včetně přilehlých chodníků a komunikací.

Cena bez DPH: 9 697 686 Kč
více info

Rekonstrukce chodníků a veřejné osvětlení ul. Bráfova

Bráfova třída

Stávající chodník podél ul. Bráfova v úseku od ul. Jungmannova po Státní pozemkový úřad byl komplexně opraven. Povrch byl odtěžen a nahrazen zámkovou betonovou dlažbou. Vybudováno bylo veřejné osvětlení.

Cena bez DPH: 2 367 655 Kč
více info

Revitalizace ul. Hartmannova 3. Etapa

Hartmannova

Revitalizace veřejných prostranství sídliště spočívající v realizaci nových komunikací, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, sadových úprav, přístřešků pro komunální odpad a městského mobiliáře.

Cena bez DPH: 10 563 405 Kč
více info

Chráněné bydlení na ulici Demlova v Třebíči

Chráněné bydlení

Vybudování 3 domácností pro chráněné bydlení až osmnácti klientů, které vzniklo stavebními úpravami stávajícího objektu bývalé oční školy na ulici Demlova. Stávající objekt byl přebudován, bylo provedeno kompletní zateplení fasády a plochých střech, výměna oken a dveří. Dále byla provedena kompletní výměna veškerých rozvodů, vybudování ústředního vytápění a přípojek na sítě technické infrastruktury.

Cena bez DPH: 12 007 659 Kč
více info

Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova

Podchod pod silnicí I/23

Vznikl podchod pro pěší a cyklisty, který v dané lokalitě překonává silnici I. třídy I/23.

Cena bez DPH: 11 165 401 Kč
více info

Úprava parkoviště u autobusového nádraží, ul. V. Nezvala, Třebíč

Parkovací plochy na autobusovém nádraží

"Jedná se o úpravu plochy u bývalého nástupiště ""E"" autobusového nádraží. Stávající podélná parkovací stání byla přestavěna na šikmáodtěžením stávajícího širokého chodníku v délce 70 m. Došlo k nárůstu celkového počtu parkovacích stání o 15."

Cena bez DPH: 829 421 Kč
více info

Plošné vysprávky komunikací

Plošné opravy komunikací 2018

Oprava povrchu místních komunikací.

Cena bez DPH: 2 310 650 Kč
více info