Období roku 2017

Útulek pro opuštěná zvířata

Útulek

Předmětem akce bylo vybudování útulku pro opuštěné psy a kočky v areálu na ulici Hrotovická 177 v Třebíči. Útulek vznikl přebudováním stávajícího objektu ocelové haly formou vestavby a přístavby.

Cena bez DPH: 14 520 461 Kč
více info

Oprava místní komunikace na ul. Kubišova

Kubišova - komunikace

Oprava komunikace na ul. Kubišova. Etapa I proběhla v roce 2016, další etapy v roce 2017.

Cena bez DPH: 4 638 699 Kč
více info

Revitalizace ulic Řípovská a Seifertova

Řípovská, Seifertova

Komunikace na ul. Seifertova a Řípovská včetně veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a přeložky plynovodu.

Cena bez DPH: 12 541 367 Kč
více info

Revitalizace ulic Čeloudova, Hartmannova, II. etapa

Čeloudova a Hartmannova

Druhá etapa revitalizace ulic Čeloudova a Hartmannova spočívá v rekonstrukci komunikací, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, objektů pro komunální odpad a dále v realizaci sadových úprav a městského mobiliáře.

Cena bez DPH: 8 665 433 Kč
více info

Parkoviště na ulici Bartuškova, Borovina

Parkoviště Bartuškova

Byla provedena výstavba parkoviště o kapacitě zhruba dvaceti parkovacích míst v lokalitě s jejich dlouhodobým nedostatkem. Jedná se o novou plochu v sousedství ZŠ Bartuškova. Stavba byla vybudována s využitím asfaltového krytu a dlážděných povrchů z dlažby umožňující vsakování dešťových vod.

Cena bez DPH: 1 180 992 Kč
více info

Rekonstrukce a prodloužení VO v Libušině údolí

Libušino údolí - VO

Výstavba veřejného osvětlení.

Cena bez DPH: 2 039 313 Kč
více info