Období roku 2016

Odbahnění Slavického rybníka

Slavický rybník

Byly provedeny stavební udržovací práce na Slavickém rybníce. Jednalo se o odbahnění vodní nádrže, opravu bezpečnostního přelivu a opravu odpadního potrubí.

Cena bez DPH: 1 601 736 Kč
více info

Rozšíření sportovního areálu Na Hvězdě

Hvězda

Předmětem akce bylo rozšíření sportovních a relaxačních ploch, konkrétně stavba nového in-line okruhu kolem baseballového hřiště včetně nového veřejného osvětlení, vybudování workoutového parku, nová plocha pro in-line překážky, sadové úpravy i terénní pahorek.

Cena bez DPH: 3 224 154 Kč
více info

Zateplení DPS Myslbekova

DPS Myslbekova

Na domě s pečovatelskou službou byly prováděny stavební úpravy. Ty zahrnovaly zateplení fasády, rekonstrukci balkonů, klempířské práce, úpravu dešťových svodů a hromosvodu, úpravu soklu a okapů.

Cena bez DPH: 2 069 662 Kč
více info

Výměna oken a dveří na ZŠ T. G. Masaryka

ZŠ T. G. Masaryka

V budově základní školy byly vyměněny okna a dveře, včetně souvisejících prací jako je zapravení zdiva, výměny vnitřních a vnějších parapetů a dodávky nových žaluzií.

Cena bez DPH: 2 811 808 Kč
více info

Regenerace sídliště - ulice Františka Hrubína, etapa B3

Fr. Hrubína

Předmětem stavby byla regenerace veřejných prostranství panelového sídliště na ulici Františka Hrubína. Stavba zahrnovala rekonstrukci vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy a mobiliář, vše v jihovýchodní části ulice. Stavba navazovala na již realizované etapy regenerace sídliště.

Cena bez DPH: 2 357 312 Kč
více info

Stavební úpravy zámecké ledárny a zámeckého příkopu

Ledárna

Za účelem zpřístupnění zámecké ledárny a zámeckého příkopu návštěvníkům byly provedeny stavební úpravy spočívající ve vybudování mlatové cesty, která propojí stávající cestu pro pěší s prostory zámeckého příkopu propojovacím krčkem kolem stávajícího torza hradeb. Cesta byla propojena i na stávající mostek a následně prodloužena až k zámecké ledárně. Součástí stavby byla úprava vedení veřejného osvětlení, stavební úpravy hradeb, vybudování opěrných stěn a sadové úpravy.

Cena bez DPH: 5 151 566 Kč
více info

Regenerace sídliště - ulice Čeloudova

Čeloudova

Na Čeloudově ulici byly prováděny práce zahrnující rekonstrukci vozovky, chodníků a zpevněných ploch, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků pro komunální a separovaný odpad, sadové úpravy a mobiliář.

Cena bez DPH: 6 366 468 Kč
více info

Technická infrastruktura obytné lokality Na Kopcích

Na Kopcích

Předmětem akce bylo vybudování technické infrastruktury pro plánovanou novou lokalitu rodinných a bytových domů (11 rodinných domů, 5 bytových domů). V rámci technické infrastruktury bylo realizováno vybudování veřejného osvětlení, vozovek a chodníků, vodovodu a kanalizace.

Cena bez DPH: 14 816 408 Kč
více info