Období roku 2014

Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč

Projekt zateplení objektu stávající základní školy zahrnoval kontaktní zateplení obvodového pláště včetně barevného řešení obvodového pláště, výměnu oken a dveří v celém objektu. Dále proběhla rekonstrukce střech objektu.     

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 27 338 331 Kč, z toho dotace činila 17 632 948 Kč z Operačního programu Životní prostředí. Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.13954.

Termín realizace stavby: 04/2014 – 11/2014.

Cena bez DPH:
více info

Rozhledna a TouristPoint Třebíč

Součástí projektu byla novostavba rozhledny na Pekelném kopci nedaleko Třebíče a přestavba ve dvorní části Národního domu na Karlově náměstí v Třebíči na nový turistický bod se zázemím pro všechny turisty a návštěvníky města, tzv. TouristPoint. Rekonstruované prostory ve dvorní části Národního domu navazují na stávající Turistické informační centrum v domě na Karlově nám. č. o. 47 v Třebíči. Tento nový turistický bod ve dvorní části objektu nabízí úschovnu zavazadel v uzamykatelných skříňkách, úschovnu kol v uzamykatelných stojanech, místnost pro drobné samoobslužné opravy kol, šatnu, sprchu a toalety včetně bezbariérového WC. Ke stavbě rozhledny vede značená stezka s odpočívadly. Poblíž rozhledny je vyznačena kondiční Pekelná stezka.

K TouristPointu je směrována navigace z cyklotrasy Jihlava-Třebíč-Raabs, od TouristPointu směřuje navigace k rozhledně. Dále byla provedena navigace pro motoristy z hlavních tras.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 12 016 279,97 Kč, z toho dotace činila 9 124 632,36 Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 2.1 - Rozvoj Infrastruktury pro cestovní ruch.

Tento projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod, výzvy Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblasti podpory 2.1 - Rozvoj Infrastruktury pro cestovní ruch. Číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/28.01406.

Termín realizace: 3/2014-12/2014

 

Cena bez DPH:
více info

Zateplení stomatologické polikliniky, Třebíč

Projekt zateplení objektu stomatologické polikliniky zahrnoval komplexní zateplení obvodového pláště, výměnu oken a zateplení střechy.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 8 857 883 Kč, z toho dotace činila 6 891 335 Kč z Operačního programu Životní prostředí, Udržitelné využívání zdrojů energie. Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.13951.

Termín realizace stavby: 09/2013 – 06/2014.

Cena bez DPH:
více info