Období roku 2011

Nové dětské hřiště v místní části Račerovice

V roce 2011 bylo vybudováno dětské hřiště včetně dopadových ploch v místní části Račerovice. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.

Hřiště bylo uhrazeno z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování hřiště činily 284 208 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Soukenická

V roce 2011 byla provedena rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu v ulici Soukenická, vedoucí z centra města do Kočičiny. Původní lávka, která byla již v nevyhovujícím technickém stavu byla kompletně demontována a na jejím místě byla vybudovaná lávka nová.  

Lávka byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na rekonstrukci lávky pro pěší v ulici Soukenická činily 13 851 651 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce památky dům Blahoslavova 77 v Třebíči a zřízení židovského muzea

Dům Seligmanna Bauera se nachází v jedné z uliček třebíčské židovské čtvrti. Předmětem projektu byla komplexní rekonstrukce objektu včetně statického zajištění, sanace vlhkého zdiva, kompletní vnitřní podlahy a omítky, repase či zhotovení nových dřevěných oken a dveří, rekonstrukce střechy, vybudování přednáškového sálu v podkroví, dále rekonstrukce dvorního objektu a dvora včetně schodů a oplocení.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 10 365 001 Kč, z toho dotace činila 8 540 837 Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 2.1. – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Tento projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 2.1. – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/02.00504.

Termín realizace stavby: 06/2009 - 02/2011.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce schodiště ul. Františka Hrubína - Vodovodní rybník

V roce 2011 byla provedena rekonstrukce původního schodiště vedoucího z ulice Františka Hrubína k Vodovodnímu rybníku. Současně se schodištěm bylo vybudováno i nové zábradlí. Tato stavba je důležitou součástí komunikace spojující sídliště Hájek s Týnským údolím a centrem města. Původní schodiště bylo vybudováno v akci ,,Z“ a nesplňovalo technické požadavky norem.

Schodiště bylo uhrazeno výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování schodiště činily 998 400 Kč.

Cena bez DPH:
více info

TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI

U ZŠ Třebíč, Horka-Domky, byla postavena nová tělocvična a rekonstruována stávající tělocvična.  Obě tělocvičny byly propojeny. Tělocvična je v průběhu dne využívána žáky při hodinách tělesné výchovy a dalších aktivitách a ve večerních hodinách je k dispozici občanům města.

Tento projekt TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 44 je spolufinancován Evropskou unií. Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 61 243 977 Kč, z toho dotace činila 29 264 529 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00705.

Termín realizace stavby: 07/2010 – 05/2011.

Cena bez DPH:
více info