Období roku 2010

Nové sportovní hřiště na ulici Spojenců

V roce 2010 bylo vybudováno sportovní hřiště na ulici Spojenců včetně oplocení.

Stavba hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování oplocení sportovního hřiště Spojenců činily 117 020 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Okružní

V roce 2010 bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Okružní včetně dopadových ploch. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.

Rekonstrukce hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na doplnění zařízení dětského hřiště na ulici Okružní činily 214 998 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Přístupová komunikace k bazilice sv. Prokopa – obnovení historického vstupu

Projekt obnovy historického vstupu k bazilice sv. Prokopa řeší zpřístupnění areálu zámku a baziliky sv. Prokopa přímo z Žerotínova náměstí s přímou návazností na židovskou čtvrť. Zatraktivnění vstupu do areálu zámku s národní kulturní památkou a památkou na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Stavba zahrnuje vybudování prostupu pod domem, výměnu kanalizace, vodovodu, přeložku plynovodu, vybudování nového veřejného osvětlení, nových zpevněných ploch, úprava prostranství u baziliky sv. Prokopa.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 16 331 265 Kč, z toho dotace činila 8 024 272 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/02.00505.

Termín realizace stavby: 06/2009 – 07/2010.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce hřiště MŠ Kaštánek

V roce 2010 bylo zrekonstruováno dětské hřiště. Na hřištích je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.

Rekonstrukce hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětských hřišť Gorazdovo nám. a Okružní činily 1 050 907 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce schodiště na Hrádek

V roce 2010 proběhla rekonstrukce schodiště na Hrádek - pěší propojení z ulice Zdislavina k Masarykově vyhlídce.

Náklady spojené s rekonstrukcí schodiště byly uhrazeny výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na rekonstrukci schodiště činily 737 540 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Dětské a sportovní hřiště v místní části Slavice

V roce 2010 bylo zrekonstruováno dětské a sportovní hřiště včetně dopadových ploch. Na dětském hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.

Dětské i sportovní hřiště byly uhrazeny výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště ve Slavicích činily 346 823 Kč.

Cena bez DPH:
více info