Období roku 2008

Nové hřiště na ulici Obránců míru 737

V roce 2008 bylo vybudováno na ulici Obránců míru 737 dětské hřiště včetně dopadových ploch a oplocení. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Stavba hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště Obránců míru 737 činily 168 823 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Nové hřiště na ulici Myslbekova

V roce 2008 bylo vybudováno dětské hřiště včetně dopadových ploch a oplocení na ulici Myslbekova. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Stavba hřiště včetně oplocení byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště včetně oplocení na ulici Myslbekova činily 97 735 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Nové hřiště Na Svahu

V roce 2008 bylo vybudováno dětské hřiště na ulici Na Svahu včetně dopadových ploch. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Hřiště bylo uhrazeno výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště Na Svahu činily 255 729 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Nové hřiště Obránců míru 487

V roce 2008 bylo vybudováno dětské hřiště na ulici Obránců míru 487 včetně dopadových ploch a oplocení. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Stavba hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště Obránců míru 487 činily 695 146 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Nové hřiště v místní části Ptáčov

V roce 2008 bylo vybudováno v místní části Ptáčov dětské hřiště včetně dopadových ploch. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Stavba hřiště  byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště v Ptáčově činily 284 834 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce hřiště na ulici Modřínová

V roce 2008 bylo zrekonstruováno dětské hřiště včetně dopadových ploch včetně oplocení. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Rekonstrukce hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na rekonstrukci dětského hřiště na ulici Modřínová činily 255 729 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Týnská, Třebíč

V rámci stavby byly vybudovány sportoviště s umělými povrchy – atletický ovál, víceúčelové hřiště na malou kopanou, volejbal, košíkovou a na tenis. Současně bylo vybudováno hřiště na beachvolejbal.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši  6 264 546 Kč, z toho dotace činila 4 126 070 Kč z  Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/01.00290.

Termín realizace stavby: 07/2008 – 09/2008.

Cena bez DPH:
více info