Období roku 2007

Rekonstrukce hřišť na ulici Okrajová

V roce 2007 bylo zrekonstruováno na ulici Okrajová sportovní hřiště a dětské hřiště včetně dopadových ploch a oplocení. Na dětském hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Obě hřiště byly uhrazeny výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na rekonstrukci dětského hřiště na ulici Okrajová včetně oplocení činily 271 074 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce hřiště Na Polance

V roce 2007 bylo vybudováno hřiště na Polance. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Nově zrekonstruované hřiště bylo uhrazeno výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na rekonstrukci dětského hřiště Polanka činily 337 612 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Rekonstrukce hřiště v Pocoucově

V roce 2007 bylo zrekonstruováno dětské hřiště v místní části Pocoucov včetně dopadových ploch. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Hřiště bylo uhrazeno výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na rekonstrukci dětského hřiště v Pocoucově činily 147 387 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Vybudování dětského a sportovního hřiště Čeloudova

V roce 2007 bylo vybudováno sportovní a dětské hřiště na ulici Čeloudova včetně dopadových ploch a oplocení. Na dětském hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Nově vybudovaná hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště Čeloudova činily 203 568 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Vybudování dětského hřiště na ulici Dr. Holubce

V roce 2007 bylo vybudováno dětské hřiště včetně dopadových ploch a oplocení. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Vybudování hřiště bylo uhrazeno výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště na ulici Dr. Holubce činily 188 842 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Vybudování nového hřiště na ulici Týnská

V roce 2007 bylo vybudováno dětské hřiště na ulici Týnská včetně dopadových ploch a oplocení. Na hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

Výstavba hřiště byla uhrazena výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště na ulici Týnská včetně oplocení činily 342 646 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Vybudování nových hřišť na ulici Novodvorská

V roce 2007 bylo vybudováno sportovní a dětské hřiště na ulici Novodvorská včetně dopadových ploch a oplocení. Na dětském hřišti je namontované certifikované herní zařízení, které splňuje bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176. Pod herním zařízením jsou vybudované dopadové plochy tlumící náraz při pádu z herního zařízení.   

vybudování obou hřišť bylo uhrazeno výhradně z rozpočtu města Třebíče.

Celkové náklady na vybudování dětského hřiště včetně oplocení na ulici Novodvorská činily 499 014 Kč.

Cena bez DPH:
více info

Zkvalitnění a rozšíření služeb kempu v Poušově, Třebíč

Hlavním cílem investiční akce bylo zkvalitnění služeb v kempu v Poušově. Projekt zahrnoval vybudování novostavby recepce a novostavby provozní budovy se sociálním zařízením, vybudování venkovní kanalizace a čističky odpadních vod, rozšíření přístřešku bufetu, vybudování plochy pro karavany, terénní úpravy a opravy stávajících objektů.

Celkové výdaje na tento projekt byly ve výši 8 409 255 Kč z toho dotace činila 400 000 Kč na parkovací plochy v areálu kempu – Fond Vysočiny. Grantový program: Rozvoj mikroregionů 2006 č. 001/02/2006/ŘvGP139.

Termín realizace stavby: 09/2006 – 06/2007.

Cena bez DPH:
více info