Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek

První etapa revitalizace parku zahrnuje zejména sadové úpravy, obnovu páteřní cesty alejí s mlatovými cestami pro pěší, nový mobiliář a zřízení workoutu v lesoparku. V cestě byly uloženy chráničky pro budoucí montáž veřejného osvětlení, podél cest byly instalovány lavičky. Součástí sadových úprav je kácení neperspektivních stromů, dosadba nových, zdravotní a bezpečností řez stromů v aleji, založení travnatých a lučních ploch. V rámci druhé etapy byl v západní části parku vysazen ovocný sad a doplněn mobiliář.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - KAVYL, spol. s r. o., Jindřich Bednář
Čtvrť - Podklášteří
Termín zahájení - 01.03.2021
Termín dokončení - 30.04.2022
Cena bez DPH - 8 906 115 Kč

    zavřít okno