Prostranství před ZŠ Kpt. Jaroše

Projekt byl řešen z participativního rozpočtu. Došlo k obnově stávajícího prostranství před základní školou, byly odstraněny betonové truhlíky, terén byl předlážděn a znovu vydlážděn. Nově byly vysazeny 2 stromy platanu javorovitého a kolem nich je doplněna kruhová lavička.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - Agumont, s.r.o.
Čtvrť - Nové Dvory
Termín zahájení - 22.11.2021
Termín dokončení - 31.03.2022
Cena bez DPH - 612 759 Kč

    zavřít okno