Plošné vysprávky místních komunikací na rok 2021

 Jednalo se o plošné vysprávky vozovek spočívající ve výměně dožilého asfaltového koberce. Opravená byla ulice M. Majerové celá a navazující úsek ulice Jelínkova a dále účelová komunikace na Slavice (cyklostezka)

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - STRABAG a.s.
Čtvrť - Třebíč
Termín zahájení - 01.04.2021
Termín dokončení - 30.11.2021
Cena bez DPH - 7 477 920 Kč

    zavřít okno