Zasíťování pozemků ul. Vltavínská

Předmětem byla výstavba dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě za účelem výstavby 40 nových rodinných domů. Jedná se o výstavbu komunikací, chodníků, parkovacích a zpevněných ploch, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, elektro VN a NN, veřejného osvětlení, STL plynovodu a sadových úprav.Fotogalerie


Zadavatel - město Třebíč, VODOVODY A KANALIZACE
Zhotovitel - Hrušecká stavební spol. s r. o.
Čtvrť - Horka-Domky
Termín zahájení - 23.09.2019
Termín dokončení - 06.12.2020
Cena bez DPH - 13 986 110 Kč

    zavřít okno