Výstavba chodníku ul. Velkomeziříčská

Jednalo se o výstavbu zcela nového chodníku od křižovatky ul. Samešova s Velkomeziříčskou, až po odbočku s ul. Novodvorská. Dále se jedná se o výstavbu zcela nového chodníku od autobusové zastávky na ul. Velkomeziříčská až po křižovatku s ul. Samešova. V ose chodníku byla také položena nová dešťová kanalizace a vyřešeny bezbariérové prvky.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - TOMIreko, s. r. o., KLEE s. r. o.
Čtvrť - Nové Město
Termín zahájení - 14.10.2019
Termín dokončení - 07.05.2020
Cena bez DPH - 3 183 599 Kč

    zavřít okno