Plošné vysprávky místních komunikací na rok 2019

 Jednalo se o plošné vysprávky vozovek spočívající ve výměně dožilého asfaltového koberce.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - KLEE s. r. o.
Čtvrť - Třebíč
Termín zahájení - 09.04.2019
Termín dokončení - 30.11.2019
Cena bez DPH - 2 700 000 Kč

    zavřít okno