Komunitní centrum MORAVIA

Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení k setkávání členů společenské komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality (město Třebíč a bezprostředně přilehlé okolí – bývalého okresu Třebíč).

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - TOMIreko, s. r. o., Jaromír Mareš
Čtvrť - Horka-Domky
Termín zahájení - 14.05.2018
Termín dokončení - 15.12.2019
Cena bez DPH - 55 193 578 Kč

    zavřít okno