Infrastruktura prům. zóna Rafaelova

Dopravní a technická infrastruktura průmyslové zóny SEVER při ul. Rafaelova. Stavbou je řešena příprava území umožňující následnou výstavbu areálů výrobních aktivit. Součástí bylo vybudování komunikací, dešťové kanalizace, STL plynovodu, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Zadavatel - město Třebíč, VODOVODY A KANALIZACE
Zhotovitel - SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť - Nové Město
Termín zahájení - 04.03.2019
Termín dokončení - 29.11.2019
Cena bez DPH - 26 984 808 Kč

    zavřít okno