Chodník v ul. Znojemská a výstavba kanalizace

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/360 v úseku Třebíč - Střítež v délce cca 900 m od okružní křižovatky v Třebíči po křižovatku se silnicí II/36063 v obci Střítež včetně úpravy této křižovatky a přechodového úseku navazujícího na původní komunikaci (v délce cca 70 m). V rámci rekonstrukce silnice II/360 byla provedena výstavba chodníku a kanalizace v ulici Znojemská.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - ALPINE Bau CZ a.s.
Čtvrť - Horka - Domky
Termín zahájení - 01.05.2018
Termín dokončení - 31.10.2019
Cena bez DPH - 2 351 215 Kč

    zavřít okno