Zateplení a VZT MŠ Bartuškova

Součástí realizace předmětu je i vybudování nové splaškové kanalizace v obci Sokolí a výstavba samostatné čistírny odpadních vod typu SBR, ze které budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu řeky Jihlavy.Fotogalerie


Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - MSV vzduchotechnika, spol. s r. o., TOMIreko, s. r. o.
Čtvrť - Borovina
Termín zahájení - 02.07.2018
Termín dokončení - 28.08.2018
Cena bez DPH - 2 061 324 Kč

    zavřít okno