Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova

Vznikl podchod pro pěší a cyklisty, který v dané lokalitě překonává silnici I. třídy I/23.

Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - M SILNICE a. s.
Čtvrť - Stařečka
Termín zahájení - 01.04.2018
Termín dokončení - 31.10.2018
Cena bez DPH - 11 165 401 Kč

    zavřít okno