Revitalizace ulic Čeloudova, Hartmannova, II. etapa

Druhá etapa revitalizace ulic Čeloudova a Hartmannova spočívá v rekonstrukci komunikací, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, objektů pro komunální odpad a dále v realizaci sadových úprav a městského mobiliáře.Fotogalerie


Zadavatel - město Třebíč
Zhotovitel - SOBOS CZ spol. s r. o.
Čtvrť - Horka-Domky
Termín zahájení - 03.07.2017
Termín dokončení - 31.10.2017
Cena bez DPH - 8 665 433 Kč

    zavřít okno